Burslar Hakkında

Değerli bursiyer öğrencilerimizin, akademik başarı seviyeleri ile birlikte sosyal ve kültürel eğitim seviyelerine katkıda bulunulmaya gayret edilmektedir.

Vakfımızın amaçlarından biri olan üniversite öğrencilerine burs verilmesinin üzerinde yönetimimiz hassasiyetle durmuştur.

Her yıl 145 üniversite öğrencisine Hacı Nimet Özden Camii Vakfı tarafından burs verilmektedir.