Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakfı


“Nimet Abla Cami Vakfı Her Yıl Eğitime Destek Vermeye Devam Ediyor”

Vakfın Amacı

Vakfın gayesi Hacı Nimet Özden Camiileri’ni, milletine yakışacak Türk ve İslam geleneklerine uygun bir şekilde muhafaza ve idare edip, Müslümanların huzur ve sükun içinde asırlar boyu ibadet etme imkanlarını sağlamaktır.

Vakfın esas varlığını camiler ve külliye görünümlü müştemilat binaları teşkil eder. Ayrıca İstanbul Beyoğlu İlçesi’nde Nimet Abla İş Merkezi  1’in tamamı, Nimet Abla İş Merkezi 2’nin tamamı, Güzel İzmir Apartmanı’nın 25/320 arsa payı ile birinci katta ki 2 numaralı dairesi, İstanbul Eminönü İlçesi’nde 19 numaralı dükkanın tamamı, Nişantaşı ilçesinde Ekim Apartmanı’nın 7 no’lu dairesi, Mecidiyeköy İlçesi’nde Celil Ağa İş Merkezi  5. Katta 21 No’lu ofis intikal etmiştir. Camii şeriflerin inşa edilmiş olduğu parselin Büyükdere Caddesi’ne bakan ön kısımda ki dükkanların iradı ve tüm gayrimenkullerin iratları ise vakfın halihazır ve ileride doğacak her türlü giderlerine tahsis olunacaktır.

Vakıf Senedi’nde; mütevelli heyetinin, yönetim ve denetim kurulunun kimlerden oluşacağı, vasıfları, çalışma programları ve görevleri belirtilmiş olup vakfa ait yerlerin kiralanması hususunda da önlemler alınmıştır. Bugün Vakıf; gayrimenkul irat gelirleriyle yüzlerce öğrenciye ön lisans ve lisans düzeyinde kapsamlı olarak bilim ve sanat dallarında karşılıksız burs olanağı sağlayarak varlığını sürdürmektedir.


27 Temmuz 1978 yılında aramızdan ayrılan, topluma hizmeti olan, birçok insan tarafından tanınan Melek Nimet Özden’i anlatarak yaptığı hayırların ve hizmetlerin örnek olmasını diliyoruz.
Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakfı Yönetim Kurulu