Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakfı


“Nimet Abla Cami Vakfı Her Yıl Eğitime Destek Vermeye Devam Ediyor”


Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakıf Senedinde’de belirtildiği üzere Hacı Nimet Özden; “Üç ayrı arsanın birleştirilmesiyle oluşan İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde 3610 m2 arsa da hiçbir maddi yardım almaksızın tamamen kendi bütçemle inşa ettirmiş bulunduğum ve Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri olarak isimlendirdiğim (6 parçadan ibaret) iki camii ile ek tesis olarak önüne (ana cadde üzerinde girişe), pasajda tek katlı dükkanlar ve iki caminin kod farklı arka bahçesinde müştemilat olarak kullanılmak üzere iki bina, bir meşruta tesis ettirmiş bulunmaktayım ” diyerek yaptırdığı camisini tanımlar. Hacı Nimet Özden bütün bu hizmetlerin sürekliliğini ve devamlılığını sağlamak için 1970 yılında; Melek Nimet Özden,  İsmail Özden, Ercüment Demirer, Ayşe Mesadet Biliktan, Mehmet Muzaffer Atacan, Tevfik Gerçeker’den oluşan kurucularla Hacı Nimet Özden Camii Yaşatma Derneği’ni, 1971 yılında ise mütevelli heyetinde İstanbul Valisi, İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul Müftüsü, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü, İstanbul Ticaret Odası Başkanı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı, İstanbul Barosu Başkanı’ndan oluşan Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakfı’nı kurmuştur.


Çok da yardımsever olan Nimet Abla, 1963 yılının Ağustos ayında Esentepe’de kendi adını vermiş olduğu bir cami yaptırdı.Hacı Nimet ismiyle bir vakıf kurmuş ve tüm varlığını vakfa bağışlamış. Bugün hala bu vakıftaki gayrimenkul irad geliriyle 200 kadar çocuk çeşitli okullarda eğitim görmektedirler.